Pożyczka pod zastaw - minimum formalności i maksimum korzyści.


Pożyczka pod zastaw to specyficznego typu umowa, której główne zasady są opisane w regulacjach kodeksu cywilnego. W 1-szej kolejności pożyczka to umowa na podstawie, której 1-a ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na pożyczkobiorcę własność zdefiniowanej kwoty gotówki lub rzeczy określonych co do rodzaju (np. 20 ton węgla, 2-ie tony mąki). Natomiast pożyczkobiorca zobowiązuje się oddać tę samą ilość pieniędzy lub rzeczy opisanych co do rodzaju i tej samej jakości. Jednocześnie umowa pożyczki, której to suma wykracza ponad 500 złotych powinna być zatwierdzona pismem. możesz sprawdzić tutaj
pozyczki prywatne
Oprócz tego na podstawie zasady swobody umów strony umowy mają prawo dodać następne warunki. Najczęściej są to odsetki, które dostaje pożyczkodawca. Ich wielkość jest przeróżna i każda osoba która decyduje się na wzięcie pożyczki winna zwracać wyjątkową uwagę na tego typu aspekt umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest specjalnym typem umowy.

Na jej bazie pożyczkodawca, którym jest prywaty inwestor oferuje pewną sumę pieniędzy (przeważnie są to sumy rzędu kilkunastu tys. zł) a pożyczkobiorca obiecuje pozyskaną pożyczkę opłacić razem z naliczonymi odsetkami za okres w jakim będzie dysponował środkami finansowymi. Jest zrozumiałym, iż osoba z długami nie posiada solidnej historii kredytowej a w związku z tym normalnej pożyczki lub kredytu w banku nie otrzyma. W związku z tym też prywatny inwestor pragnąc ubezpieczyć zwrot przekazanej pożyczki ustanawia zabezpieczenie poprzez dokonanie zapisu na hipotece zastawianej posiadłości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla wielu ludzi jedynie możliwą do uzyskania.