Pożyczka pod zastaw, nowe oferty na osób z zadłużonych.


Pożyczka pod zastaw to szczególnego typu umowa, której podstawowe warunki są wyznaczone w przepisach kodeksu cywilnego. W pierwszej kolejności pożyczka to umowa na bazie, której to jedna ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na pożyczkobiorcę własność zdefiniowanej sumy pieniędzy lub rzeczy określonych co do rodzaju (np. dwadzieścia ton węgla, dwie tony mąki). Natomiast pożyczkobiorca zobowiązuje się oddać tę samą liczbę gotówki lub rzeczy opisanych co do rodzaju i takiej samej jakości. Dodatkowo umowa pożyczki, której suma wykracza ponad 500 złotych musi być zatwierdzona pismem.

Niezależnie od tego na bazie zasady swobody umów strony umowy mogą dołożyć kolejne warunki. Najczęściej są to odsetki, które otrzymuje pożyczkodawca. Ich wysokość jest przeróżna i każda osoba która decyduje się na zaciągnięcie pożyczki koniecznie musi zwracać szczególną uwagę na tego typu zapis umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest szczególnym typem umowy.

Na jej bazie pożyczkodawca, którym jest osoba fizyczna przekazuje zdefiniowaną kwotę gotówki (na ogół są to kwoty mniej więcej kilkudziesięciu tysięcy zł) a pożyczkobiorca obiecuje przekazyaną pożyczkę zwrócić razem z doliczonymi odsetkami za okres w jakim będzie dysponował środkami finansowymi. Jest jasnym, iż osoba zadłużona nie posiada odpowiedniej historii kredytowej a w związku z tym standardowej pożyczki lub kredytu w agencji bankowej nie otrzyma. Wobec tego też prywatny inwestor chcąc zabezpieczyć spłatę przekazanej pożyczki tworzy zabezpieczenie przez dokonanie zapisu na hipotece zastawianej posiadłości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej liczby ludzi wyłącznie dostępną.