Pożyczka pod zastaw - minimum formalności i maksimum korzyści.


Pożyczka pod zastaw to specyficznego typu umowa, której to podstawowe zasady są określone w przepisach KC. W pierwszej kolejności pożyczka to umowa na bazie, której to jedna ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przekazać na pożyczkobiorcę własność danej kwoty gotówki lub rzeczy opisanych co do rodzaju (np. 20 ton węgla, 2 tony mąki). Z kolei pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą liczbę gotówki lub rzeczy oznaczonych co do gatunku i takiej samej jakości. Dodatkowo umowa pożyczki, której kwota przekracza 500 złotych koniecznie musi być zatwierdzona pismem.

Prócz tego na bazie reguły swobody umów strony umowy mają możliwość dołączyć następne warunki. Najczęściej są to odsetki, które odbiera pożyczkodawca. Ich wysokość jest przeróżna i każdy kto decyduje się na zaciągnięcie pożyczki koniecznie musi zwracać specjalną uwagę na tego typu aspekt umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest specyficznym typem umowy.

Na jej podstawie pożyczkodawca, którym jest osoba fizyczna przekazuje określoną kwotę pieniędzy (na ogół są to sumy około kilkunastu tys. złotych) a pożyczkobiorca obiecuje otrzymaną pożyczkę oddać razem z doliczonymi odsetkami za okres w jakim będzie zarządzał pieniędzmi. Jest zrozumiałym, że osoba zadłużona nie posiada porządnej historii kredytowej a w związku z tym standardowej pożyczki lub kredytu w banku nie otrzyma. Dlatego też prywatny inwestor chcąc ubezpieczyć spłatę udzielonej pożyczki ustanawia zabezpieczenie poprzez wykonanie zapisu na hipotece zastawianej nieruchomości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla wielu ludzi jedynie dostępną.